Adelsförbundets Understödsförening r.f.

Adelsförbundets Understödsförenings (AfUfs) främsta uppgift är att bistå och hjälpa personer eller familjer i Finland. Stöd och ekonomisk hjälp ges till behövande med eller utan anknytning till Finlands ridderskap och adel. Medlen för understöd kommer från de av föreningen arrangerade ”Riddarhusets utställningar”, adressförsäljning och insamlingar. Utställningarna, som inbringar den största delen av våra medel, arrangeras vartannat eller vart tredje år.

Vår socialkurator, styrelsen och styrelsen närstående kontakter som t.ex. diakonissor och föreståndare på äldre boende och i skolor förmedlar kontakten till personer som behöver understöd.

 


Kontaktuppgifter

Adelsförbundets Understödsförening r.f.
Riddarhuset / Riddaregatan 1
00170 Helsingfors