Donationer och understöd för verksamheten

Styrelsen för Adelsförbundets Understödsförening r.f. tar med tacksamhet emot alla ekonomiska bidrag som hjälper oss att hjälpa personer och familjer som hamnat i tillfälligt trångmål. För ytterligare information vänligen kontakta styrelsen, tack!


Kontaktuppgifter

Adelsförbundets Understödsförening r.f.
Riddarhuset / Riddaregatan 1
00170 Helsingfors