Sök bidrag

AFUF rf är en allmännyttig förening som enligt stadgarna skall understöda mindre bemedlade personer, skolor, barnhem, åldringshem och allmännyttiga institutioner i Finland. Styrelsen har valt att prioritera barn och barnfamiljers behov i sin understödsverksamhet.

Ansökningen lämnas in genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan.  Adelsförbundets Understödsförening tar emot ansökningar 1.8-31.5, och strävar till att behandla emottagna ansökningar inom två månader. Ansökningar som lämnas in i juni och juli behandlas i slutet av augusti.

För frågor gällande ansökningsprocessen eller möjliga ansökningsändamål, kontakta oss på adressen info@afuf.fi.

 

Ansöker om stöd till mig själv

Ansöker om stöd till annan person

Ansöker om stöd till förening eller samfund