Evenemang

Riddarhusets utställningar

Adelsförbundets Understödsförening r.f. ordnar enligt tradition en utställning med något års mellanrum. Den vinst utställningarna inbringar går oavkortad till välgörande ändamål. I samband med utställningarna ansvarar föreningen också för caféverksamhet på Riddarhuset.

 

Tidigare utställningar


Bland Rosengårdar och krattade gångar - Herrgårdarnas parker och trädgårdar 14-23.4.2023

Denna utställning bjöd på en unik upplevelse: en tidsresa till de forna herrgårdarnas parker och trädgårdar. Utställningen gav möjlighet att med alla sinnen uppleva en kombination av grönska och historia. Besökaren fick en inblick i denna otroligt rika och intressanta del av herrgårdshistorien, med anor som aktivt förvaltas på många gårdar ännu idag.

På utställningen kunde man läsa om trädgårdsplaneringens historia och formgivning, parker, orangerier och nyttoträdgårdar. Dokument och bilder beskrev hur trädgårdar och parker växte fram genom inspiration från utlandet. Även föremål som använts av trädgårdsmästarna på våra herrgårdar visades.

Utställningen sågs av rekordmånga besökare.

Kung för två månader 17-26.11.2017

Med anledning av att republiken Finland år 2017 fyllde 100 år ordnade Adelsförbundets Understödsförening r.f. utställningen Kung för två månader - prins Friedrich Karl av Hessen, som presenterade kung Friedrich Karl och kungahuset i Finland. 

På utställningen fanns till påseende ett flertal möblemang ämnade för kungen, dräkter som planerats för kungens tjänstefolk, och diverse föremål som efter att monarkin gick i stöpet hamnat runt om i landet på muséer och i privata hem.

Utställningen lockade många besökare och de två föredrag som ordnades i samband med utställningen var fullsatta.

Vilka var de? Adeln som samhällsbyggare 31.1-16.2.2014

Adelns betydelse för Finlands utveckling har varit stor, många centrala politiskt engagerade personer, konstnärer, arkitekter och övriga reformatorer av vårt samhälle har kommit från adliga släkter. Här kan nämnas marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim, republikens president P.E. Svinhufvud av Qvalstad och det finska språkets förkämpe friherre Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Bland konstnärer och författare fanns Albert Edelfelt, Ferdinand von Wright, Eero Järnefelt, Bo Carpelan och Solveig von Schoultz. I industrisammanhang såg vi släkterna Rosenlew och Hackman.

Utställningen behandlade många fler och belyser personernas liv och livsverk genom en mängd föremål, konstverk och arkivmaterial som lånats från gårdar, privata hem och samlingar. Här presenterades ett aldrig tidigare skådat, unikt material och utställningen lockade ca 5 500 besökare. Utöver utställningen arrangerades kvällstid 12 olika föredrag.

Nu tändas tusen juleljus 28.10-6.11.2011

Julen är en högtid som alla har olika minnen av och idéen till utställningen togs emot med entusiasm och glädje. I många familjer följer man än idag gamla jultraditioner, samtidigt är julen en högtid som förändras och får nya former. Utställningen beskrev hur julen har firats under seklernas gång, hurdana julgranar vi haft, hur vi har dukat våra julbord och vilka seder vi haft. På utställningen visades bland annat hur landshövdingen friherre Gabriel Kurck (1630-1712) på Laukko gård i Vesilahti dukade sitt julbord, hur kompositören Fredrik Pacius (1809-91) klädde sin gran och hurdana juldekorationer frun på Årsta gård utanför Stockholm, Märta Helena Reenstierna (1753-1841) gjorde när rosen som hon haft i kruka hade slagit i blom! Utställningen lockade ca 4 500 besökare.

Livets högtider 31.1-15.2.2009

Utställningen var uppdelad i olika avdelningar enligt högtid och tog steget fullt ut i traditionernas värld. Den antog också ett brett socialt perspektiv genom att på bred basis inkludera också borgerlig kultur och akademiska festligheter och allmogekultur. Avdelningarna var: dopet, födelsedagen, namnsdagen, konfirmation 1940-1950-talet, bondförlovning 1800-talet, bondbröllop 1900-1910-talet, borgerlig förlovning 1890-talet, borgerligt bröllop, student 1900, magisterpromotion 1920-talet, doktorspromotion, silverbröllop 1920-talet, guldbröllop 1920-talet och slutligen begravning 1800-talet. Dessutom fanns en bruddräkts kavalkad och ett bröllopsfestbord.

Skönhet, stil och fåfänga 4-19.2.2006

I denna utställning presenterades föremål och kulturhistoria kring skönhetsvård och kläder från perioden 1750-1950. Mode och kläder, liksom accessoarer och hygien presenterades. Solfjädrar, hattnålar och borstar utgjorde fina helheter och också en del porträtt och möbler rymdes med. Utställningen uppskattades bland publik och medier och konstaterades än en gång "ha lyckats locka fram pärlor ur gömmorna".

Ädla drycker 18.10-2.11.2003

Temautställningen presenterade dryckeskultur från brännvin till champagne, råvaror, tillverkning, lagring, seder och bruk. I utställningen ingick också ett flertal dukningar från sillfrukost till festmiddag. Stort intresse väckte kuverten från ett antal officiella institutioner - Presidentens slott, Helsingfors stadshus, Smolna, Norges och Sveriges ambassader samt det danska kungahuset. Utställningen besöktes av drygt 4 000 personer, vilket var en minskning trots att medierna uppmärksammat utställningen. Temat var eventuellt lite känsligt och det finska namnet "Jalo viina" förmodligen vilseledande.

Rummet som tidsspegel 6-21.10.2001

Utställningen presenterade människors liv och leverne under olika epoker genom olika interiörer. Med fanns flera stilar som barock, rokoko och funkis men också olika typer av rum, såsom rökrum och barnkammare. De stilhistoriska inriktningarna var nästan pedagogiskt framträdande. Bland samlingen fanns bl.a. det vinglas som Alexander höjde till Finlands välgång under lantdagen i Borgå 1809. Från Hangö stads museum hade man hyrt in dräkter som hade sparats och vårdats genom seklerna av samma familj.

Kopp och kanna 2-17.10.1999

Utställningen handlade om dukade te- och kaffebord från perioden 1750-1950. Utställningen var en estetisk upplevelse, med föremålen vackert placerade på underbara broderade dukar i tidsenlig harmoni med annan rekvisita. Besökarna fick en historisk översikt av seder och bruk i olika länder under en tid som flytt. För första gången ordande man även caféverksamhet och firman Paulig som donerat kaffe lånade sina gyllene koppar, vilket blev ett dragplåster till utställningen. 

Minns du mässingen? 21.3-5.4.1998

Ungefär 1 000 antika mässingsföremål från ungefär 70 privata hem ställdes ut. Utställningen ansågs gå till historien som en i sitt slag unik presentation av gammal mässing, där allt från musikinstrument till hästbetsel ställts ut. I synnerhet fanns många ljusstakar och kandelabrar med. Trots en god pr-kampanj uteblev de stora publikmassorna.

Bord, bord, bord 28.9-6.10.1996

Sybord och spelbord dominerade utställningen men också flera skriv-, toalett-, brick-, blom-, och rökbord ställdes ut. Borden var uppställda i kronologisk ordning och möblernas utveckling gick hand i hand med samhällets. Också allmogemöbler och miljöer fanns med denna gång, fastän det adliga och borgerliga dominerade. Utställningen var den dittills vackraste vad gällde planering och scenografi, även om inga nya rekord i publiksiffror uppnåddes.

Ur samlarens gömmor 21.3-2.4.1995

Utställningen omfattade 67 samlingar av de mest varierande slag från stryklod, renässanssmycken, dockor, porslin till snusdosor. Samlingarna kom från privatpersoner och "herrgårdarnas gömmor". Utställningen besöktes av ca 7 000 personer och gjordes i samarbete med Svenska teatern och sponsorer.

Bordet är dukat på Riddarhuset 18-29.9.1993

På denna utställning dukade man upp fyrtio bord i riddarhussalen med ett tidsspann från 1690-1990-talen. Det fanns både tenn och porslin och serviser från Kina, Ryssland, England, Frankrike och Italien men huvudvikten låg på inhemskt och skandinaviskt dito. Porslin med adliga vapen ställdes ut i vitriner. Utställningen drog 10 000 besökare och tog arrangörerna på sängen!

Källa: Adeln och dess hus, 2013