Om oss

Adelsförbundets Understödsförening r.f. är en fristående förening som grundades 1951 och fyllde således nyligen 70 år. Verksamheten inleddes på 1930-talet som en av Finlands Adelsförbund initierad damkommitté vars uppgift var att samla in medel för ekonomiskt understöd till behövande.  

Föreningens syfte är att understöda mindre bemedlade personer, skolor, barnhem, åldringshem och allmännyttiga institutioner i Finland. Fokus har under de senaste åren legat på att stöda barn och barnfamiljers hobbyverksamhet och utbildning.

För att kunna förverkliga sitt syfte har föreningen under årens lopp ordnat olika penninginsamlingar. I tiden ordnades Riddarhusets höstmarknader i Riddarhusets vestibul, där det såldes främst hemlagad mat donerad av herrgårdar. Sedan 1990 har Riddarhusets utställningar utgjort kärnan i penninginsamlingen. Föreningen säljer också adresser prydda med föreningens emblem. Dessa lämpar sig för såväl kondoleans som lyckönskning och kan köpas på Riddarhusets kansli. Föreningen tar också med tacksamhet emot donationer och testamentgåvor. Föreningens kapital och avkastning har vuxit stadigt och den totala summan beviljade medel ökar för varje år.

Utställningen Bland rosengårdar och krattade gångar – Herrgårdarnas trädgårdar och parker ägde rum i april 2023 och lockade rekormånga besökare. Förutom den fysiska utställningen i Riddarhussalen ordnades föredrag, caféverksamhet samt försäljning av produkter bl a från finländska gårdar.

Var och en som känner ett intresse för föreningens verksamhet kan ansöka om medlemskap. Ansök gärna om medlemskap genom att fylla i ansökningsformuläret.


Bli medlem