Ansöker om stöd till förening eller samfund

Haen avustusta yhdistykselle tai järjestölle

Har föreningen el samfundet fått understöd av AFUF tidigare? / Onko yhdistys tai järjestö saanut tukea AFUF:lta aikaisemmin?
Ja bekräftar och garanterar, att uppgifterna i formuläret är korrekta. / Vahvistan että antamani tiedot ovat oikeat
Skriv siffran 9 med bokstäver: